Kuulumisia kumppanuusohjelmasta


Työ- ja elinkoinoministeriö on käynnistänyt kumppanuusohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä kotoutumisen tukemisessa. Aloite on hyvä, ovathan paikalliset yhdistykset maahan muuttaneelle oiva tapa verkostoitua, tutustua alueella asuviin ihmisiin, tutustua suomalaiseen kulttuuriin sekä myöhemmin tuntea kuuluvansa osaksi paikallista yhteisöä.


Etelä-Pohjanmaalla tämä(kin) asia on vielä lasten kengissä, sillä maahanmuuttajia on harvakseltaan mukana yhdistysten toiminnassa. Asiaa on yritetty edistää useammalla hankkeella, joissa itsekin olen päässyt työskentelemään. Maahan muuttaneiden ottaminen mukaan yhteisöihin on kuitenkin monella tapaa haasteellista.


Ensinäkin, maahan muuttaneet eivät välttämättä tunnista yhdistystoiminnan mahdollisuuksia osana kotoutumisprosessiaan ja yhdistystoiminta nähdään liiaksi tekemisen, ei sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tosiasiassa sosiaaliset kontaktit näyttelevät suurta osaa kotoutumisessa ja juuri yhdistystoiminta on yksi keskeinen mahdollisuus sosiaalisten kontaktien luomiseen, etenkin Suomessa, smal-talkittomuuden mallimaassa.


Toiseksi, haasteellisia ovat myös suomalaiset yhteisöt. Harrastustoiminnasta on hiottu puolikaupallisia palvelutuotteita, joita kulutetaan. Tämä seurauksena yhteisöllisen toiminnan ulottuvuus on jäänyt jalkoihin. Yhdistykset ovat osoittautuneet myös varsin passiivisiksi uusien kohderyhmien ja uusien toimintamuotojen suhteen. Yhteisöt näyttävät maahan muuttaneelle varsin suljetuilta, eikä syyttä, vastaanotto on usein kylmäävä, oli uusi osallistuja sitten maahan muuttanut tai kantaväestöön kuuluva.


Kumppanuusohjelma on hyvä avaus, mutta myös kentältä tarvitaan rohkeita avauksia, avarakatseisia ihmisiä sekä yhteistyöavauksia. On tärkeää muistaa, ettei kyse ole vain maahan muuttaneista vaan laajemmin yhteiskunnallisesta osallisuusvajeesta, jonka ratkaisun keskiössä ovat yhdistykset.


Tuomas

38 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki